א.ד.

22 אוקטובר 2017 לצוות הקשוב והמשקיע מחשבה ב"דרוש נסיון", רק להגיד תודה + הערכה על תשומת הלב! מצאתי את שרציתי (לא היה פשוט = חלקי/תשלום הולם/קרוב הביתה) ואני שמחה בחלקי! א.ד.

22 אוקטובר 2017

לצוות הקשוב והמשקיע מחשבה ב"דרוש נסיון",

רק להגיד תודה + הערכה על תשומת הלב!

מצאתי את שרציתי (לא היה פשוט = חלקי/תשלום הולם/קרוב הביתה)

ואני שמחה בחלקי!

א.ד.