סיפורי הצלחה

משה שטרן

מכתב תודה ממשה, שגויס למשרה במשרד לשוויון חברתי.

מכתב תודה ממשה, שגויס למשרה במשרד לשוויון חברתי.

מכתב תודה ממועמד שהתקבל לעבודה בניסיון הראשון של החיפוש ב"דרוש ניסיון"

מכתב תודה ממועמד שהתקבל לעבודה בניסיון הראשון של החיפוש ב"דרוש ניסיון"