ערה בן יהוידע, רכזת נתונים וסטטיסטיקה ב"דרוש ניסיון"

צילום: שרון הורוביץ

ערה בן יהוידע, נמנית על דור המייסדים שלנו והצטרפה לעמותה לפני 7 שנים מתחילת דרכינו כפרויקט לאומי לתעסוקת מבוגרים. ערה, פסיכולוגית בהכשרתה ובמקצועה, בעלת זיקה גדולה לניתוח נתונים וסטטיסטיקה. כאן, ב"דרוש ניסיון", מרכזת ערה את המעקב אחרי הנקלטים בעבודה. הנתונים שהיא אוספת ומנתחת מאפשרים לנו להגיע לתובנות שמסייעות לנו להשתפר ולהתייעל.

לפניכם, כמה נקודות התייחסות מעניינות לגבי נתוני פורטל התעסוקה "דרוש ניסיון" בשנה החולפת.

pic-for-web-380x300 (1)

משתמשים באתר: ניתן לראות כי מתוך כלל הנרשמים לאתר, 63 % מבקרים בו פעם שניה ויותר ("כניסות חוזרות"). כמחצית מכלל הנרשמים, ממשיכים להגשת מועמדות למשרה אוחת או יותר, מתוכם 17% מתקבלים לעבודה באמצעות "דרוש ניסיון".

מתוך כלל המגוייסים למקומות עבודה, ניתן לראות כי 71% מתמידים בעבודה מעל 60 יום, 54% מתמידים מעל 180 יום ו40% מעל שנה.

מגדר: ניתן לראות שבכל שלב הגברים פעילים יותר מנשים, והשיעור שלהם עולה משלב לשלב:

56% גברים מכלל הרשומים באתר

61% השמות של גברים במקומות עבודה מכלל ההשמות

66% התמדה בקרב גברים מכלל המתמידים

 

תקופת "חיפוש העבודה" באתר, עומד על ממוצע של 5 חודשים ו4 הגשות מועמדות. לעומת זאת, רשומים פעילים שלא גויסו לעבודה, עומדים על ממוצע של 2.5 הגשות מועמדות.

בשנת 2019, רבע מהמגויסים למקומות העבודה השונים דרך פורטל התעסוקה, הם כאלה שנרשמו בשנה האחרונה (כלומר 2019) רבע מהם נרשמו בשנה שקדמה לה (2018) והיתר נרשמו בשנים לפני כן כשההתפלגות והולכת וגדלה ככל שיורדים בשנים.

המסקנות שעולות מניתוח נתונים שכזה (שכאמור, רק חלקים ממנו מפורסמים כאן) הן רבות ומגוונות. אחת ברורה היא שישנה משמעות גדולה ומכרעת להתמדה בחיפוש עבודה. כל הגשת מועמדות מגדילה את הסיכוי למצוא עבודה, מהבחינה הזו, כל "סירוב" ממעסיק/ה" מקרב אותנו למעסיקים הנכונים שמהם אולי נקבל תשובה חיובית.