ירון

21 פברואר 2017 שלום צוות דרוש ניסיון, מצאתי בעזרתכם עבודה החברת ♣ בכ"ס ואני רוצה לכן להודות לכם על מקצועיותכם ודאגתכם לציבור בעלי הנסיון שנזקק מאד לעזרה מסוג זה. שוב תודה והמשיכו בדרככם לטובת בציבור עתיר הנסיון והמעסיקים שמתחילים בעזרתכם להפנים את ערכם. ירון

21 פברואר 2017

שלום צוות דרוש ניסיון,

מצאתי בעזרתכם עבודה החברת ♣ בכ"ס ואני רוצה לכן להודות לכם על מקצועיותכם ודאגתכם לציבור בעלי הנסיון שנזקק מאד לעזרה מסוג זה.

שוב תודה והמשיכו בדרככם לטובת בציבור עתיר הנסיון והמעסיקים שמתחילים בעזרתכם להפנים את ערכם.

ירון